You are here
Home > Posts tagged "ERP софтуер"

Кога вашият бизнес е готов за ERP система?

Система за управление на бизнеса

Няма фиксиран срок, в който една компания трябва да се ориентира към внедряването на ERP (Enterprise Resource Planning) система - все пак, когато фирмите се развиват, започват да се сблъскват с проблеми, свързани с мащаба. Тогава те откриват, че внедряването на една единствена ERP система решава много от тези проблеми. Ако и

Top