You are here
Home > Posts tagged "филми"

Ролърбол, 359 думи за филма

Забележително  бърз,  хаотичен,  отвратителна   е  лентата.  Безмислена  и  скучна   заради  идиотската  сюжетна  линия. Продължителни  ролърбол  сцени  с толкова   сечен монтаж , че  на  практика   не  можеш  да  видиш  почти  нищо. Коментаторът   плещи  за  някакъв  смисъл  в  играта. Този  път  наистина  публиката  полудява!  Ролърбол  те  оставя  сам  в  отчаян  опит  да  разбереш  

Top